Riksarkivet Betaversjon

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
systemID SystemID 0..1
beskrivelse string 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
SystemID 0..1
string 0..1
Name Type English Description
systemID SystemID
beskrivelse string

Vis Nasjonalidentifikator i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
SystemID 0 ..1
string 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon nasjonalidentifikator Nasjonalidentifikator 0..* Mappe
assosiasjon nasjonalidentifikator Nasjonalidentifikator 0..* Registrering
arv subtype Plan supertype Nasjonalidentifikator
arv subtype Enhetsidentifikator supertype Nasjonalidentifikator
arv subtype Bygning supertype Nasjonalidentifikator
arv subtype Nasjonalidentifikator supertype Resource
arv subtype Personidentifikator supertype Nasjonalidentifikator
arv subtype Posisjon supertype Nasjonalidentifikator
arv subtype Matrikkel supertype Nasjonalidentifikator
Navn Innhold
NEW 5.4.0
REST_REL self
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/nasjonalidentifikator/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/ny-nasjonalidentifikator/