kodeliste

Riksarkivet Betaversjon

Åpen kodeliste Måten en journalpost har blitt avskrevet på M619
Kode Initialverdi Beskrivelse
Besvart med brev BU
Besvart med e-post BE
Besvart på telefon TLF
Tatt til etterretning TE
Tatt til orientering TO
Verdi Navn Beskrivelse
Besvart med brev
Besvart med e-post
Besvart på telefon
Tatt til etterretning
Tatt til orientering
Name Type English Description
Besvart med brev
Besvart med e-post
Besvart på telefon
Tatt til etterretning
Tatt til orientering

Vis Avskrivningsmåte i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1

Navn Innhold
asDictionary true
codeList http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/metadata/avskrivningsmaate/