kodeliste

Riksarkivet Betaversjon

Åpen kodeliste
Kode Initialverdi Beskrivelse
Verdi Navn Beskrivelse
Name Type English Description

Vis Mappetype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet

Navn Innhold
asDictionary true
codeList http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/metadata/mappetype/
NEW 5.4.0