kodeliste

Riksarkivet Betaversjon

Åpen kodeliste
Kode Initialverdi Beskrivelse
Strengt hemmelig (sikkerhetsgrad) SH
Hemmelig (sikkerhetsgrad) H
Konfidensielt (sikkerhetsgrad) K
Begrenset (sikkerhetsgrad) B
Fortrolig (beskyttelsesgrad) F
Strengt fortrolig (beskyttelsesgrad) SF
Verdi Navn Beskrivelse
Strengt hemmelig (sikkerhetsgrad)
Hemmelig (sikkerhetsgrad)
Konfidensielt (sikkerhetsgrad)
Begrenset (sikkerhetsgrad)
Fortrolig (beskyttelsesgrad)
Strengt fortrolig (beskyttelsesgrad)
Name Type English Description
Strengt hemmelig (sikkerhetsgrad)
Hemmelig (sikkerhetsgrad)
Konfidensielt (sikkerhetsgrad)
Begrenset (sikkerhetsgrad)
Fortrolig (beskyttelsesgrad)
Strengt fortrolig (beskyttelsesgrad)

Vis Graderingskode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1

Navn Innhold
asDictionary true
codeList http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/metadata/graderingskode/