kodeliste

Riksarkivet Betaversjon

Kode Initialverdi Beskrivelse
Endringslogg
Søknad mottatt
Søknad komplett
Vedtak
Sletting
Verdi Navn Beskrivelse
Endringslogg
Søknad mottatt
Søknad komplett
Vedtak
Sletting
Name Type English Description
Endringslogg
Søknad mottatt
Søknad komplett
Vedtak
Sletting

Vis Hendelsetype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1

Navn Innhold
asDictionary true
codeList http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/metadata/hendelsetype/