kodeliste

Riksarkivet Betaversjon

Åpen kodeliste Definisjon: Angivelse av hvilke metadataelementer som skal skjermes. M502
Kode Initialverdi Beskrivelse
Skjerming klasseID KID
Skjerming tittel klasse TKL
Skjerming tittel mappe - unntatt første linje TM1
Skjerming tittel mappe - utvalgte ord TMO
Skjerming navn part i sak NPS
Skjerming tittel registrering - unntatt første linje TR1
Skjerming tittel registrering - utvalgte ord TRO
Skjerming navn avsender NA
Skjerming navn mottaker NM
Skjerming tittel dokumentbeskrivelse TD
Skjerming merknadstekst MT
Midlertidig skjerming M
Verdi Navn Beskrivelse
Skjerming klasseID
Skjerming tittel klasse
Skjerming tittel mappe - unntatt første linje
Skjerming tittel mappe - utvalgte ord
Skjerming navn part i sak
Skjerming tittel registrering - unntatt første linje
Skjerming tittel registrering - utvalgte ord
Skjerming navn avsender
Skjerming navn mottaker
Skjerming tittel dokumentbeskrivelse
Skjerming merknadstekst
Midlertidig skjerming
Name Type English Description
Skjerming klasseID
Skjerming tittel klasse
Skjerming tittel mappe - unntatt første linje
Skjerming tittel mappe - utvalgte ord
Skjerming navn part i sak
Skjerming tittel registrering - unntatt første linje
Skjerming tittel registrering - utvalgte ord
Skjerming navn avsender
Skjerming navn mottaker
Skjerming tittel dokumentbeskrivelse
Skjerming merknadstekst
Midlertidig skjerming

Vis SkjermingMetadata i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1

Navn Innhold
asDictionary true
codeList http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/metadata/skjermingmetadata/