datatype

Riksarkivet Betaversjon

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
adresselinje1 string 0..1
adresselinje2 string 0..1
adresselinje3 string 0..1
postnr Postnummer 0..1
poststed string 1..1
landkode Land 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
string 0..1
string 0..1
string 0..1
Postnummer 0..1
string 1..1
Land 0..1
Name Type English Description
adresselinje1 string
adresselinje2 string
adresselinje3 string
postnr Postnummer
poststed string
landkode Land

Vis EnkelAdresse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
string 0 ..1
string 0 ..1
string 0 ..1
Postnummer 0 ..1
string 1 ..1
Land 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype EnkelAdresse supertype Resource
Navn Innhold
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/metadata/postnummer/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/sakarkiv/enkeladresse/
REST_REL self
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/sakarkiv/ny-enkeladresse/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/metadata/land/