kodeliste

Riksarkivet Betaversjon

Åpen kodeliste Definisjon: Type klassifikasjonssystem M086
Kode Initialverdi Beskrivelse
Gårds- og bruksnummer GBN Valgfri
Funksjonsbasert, hierarkisk FH Valgfri
Emnebasert, hierarkisk arkivnøkkel EH Valgfri
Emnebasert, ett nivå E1 Valgfri
K-koder KK Valgfri
Mangefasettert, ikke hierarki MF Valgfri
Objektbasert UO Valgfri
Fødselsnummer PNR Valgfri
Verdi Navn Beskrivelse
Gårds- og bruksnummer Valgfri
Funksjonsbasert, hierarkisk Valgfri
Emnebasert, hierarkisk arkivnøkkel Valgfri
Emnebasert, ett nivå Valgfri
K-koder Valgfri
Mangefasettert, ikke hierarki Valgfri
Objektbasert Valgfri
Fødselsnummer Valgfri
Name Type English Description
Gårds- og bruksnummer
Funksjonsbasert, hierarkisk
Emnebasert, hierarkisk arkivnøkkel
Emnebasert, ett nivå
K-koder
Mangefasettert, ikke hierarki
Objektbasert
Fødselsnummer

Vis Klassifikasjonstype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1

Navn Innhold
asDictionary true
codeList http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/metadata/klassifikasjonstype/