kodeliste

Riksarkivet Betaversjon

Åpen kodeliste Definisjon: Angivelse av at hele dokumentet eller deler av det må skjermes. M503
Kode Initialverdi Beskrivelse
Skjerming av hele dokumentet H
Skjerming av deler av dokumentet D
Verdi Navn Beskrivelse
Skjerming av hele dokumentet
Skjerming av deler av dokumentet
Name Type English Description
Skjerming av hele dokumentet
Skjerming av deler av dokumentet

Vis SkjermingDokument i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1

Navn Innhold
asDictionary true
codeList http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/metadata/skjermingdokument/