kodeliste

Riksarkivet Betaversjon

Åpen kodeliste Definisjon: Navn på type journalpost M082
Kode Initialverdi Beskrivelse
Inngående dokument I
Utgående dokument U
Organinternt dokument for oppfølging N
Organinternt dokument uten oppfølging X
Saksframlegg S
Verdi Navn Beskrivelse
Inngående dokument
Utgående dokument
Organinternt dokument for oppfølging
Organinternt dokument uten oppfølging
Saksframlegg
Name Type English Description
Inngående dokument
Utgående dokument
Organinternt dokument for oppfølging
Organinternt dokument uten oppfølging
Saksframlegg

Vis Journalposttype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1

Navn Innhold
asDictionary true
codeList http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/metadata/journalposttype/