kodeliste

Riksarkivet Betaversjon

Åpen kodeliste Definisjon: Angivelse av om et dokument er mottatt med elektronisk signatur, og om signaturen er verifisert. M508
Kode Initialverdi Beskrivelse
Signatur påført, ikke verifisert I
Signatur påført og verifisert V
Verdi Navn Beskrivelse
Signatur påført, ikke verifisert
Signatur påført og verifisert
Name Type English Description
Signatur påført, ikke verifisert
Signatur påført og verifisert

Vis ElektroniskSignaturVerifisert i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1

Navn Innhold
asDictionary true
codeList http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/metadata/elektronisksignaturverifisert/