kodeliste

Riksarkivet Betaversjon

Åpen kodeliste
Kode Initialverdi Beskrivelse
Hoveddokument H
Vedlegg V
Verdi Navn Beskrivelse
Hoveddokument
Vedlegg
Name Type English Description
Hoveddokument
Vedlegg

Vis TilknyttetRegistreringSom i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1

Navn Innhold
asDictionary true
codeList http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/metadata/tilknyttetregistreringsom/