kodeliste

Riksarkivet Betaversjon

Åpen kodeliste Definisjon: Status til møteregistreringen Kilde: (ingen) Kommentar: Valgfrie verdier, eksempler: - "Ferdig behandlet av utvalget" - "Utsatt til nytt møte i samme utvalg" - "Sendt tilbake til foregående utvalg" M055 moeteregistreringsstatus
Kode Initialverdi Beskrivelse
Ferdig behandlet av utvalget BE Valgfri
Utsatt til nytt møte i samme utvalg UT Valgfri
Sendt tilbake til foregående utvalg TB Valgfri
Verdi Navn Beskrivelse
Ferdig behandlet av utvalget Valgfri
Utsatt til nytt møte i samme utvalg Valgfri
Sendt tilbake til foregående utvalg Valgfri
Name Type English Description
Ferdig behandlet av utvalget
Utsatt til nytt møte i samme utvalg
Sendt tilbake til foregående utvalg

Vis Møteregistreringsstatus i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1

Navn Innhold
asDictionary true
codeList http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/metadata/moeteregistreringsstatus/