kodeliste

Riksarkivet Betaversjon

Åpen kodeliste Definisjon: Status til saksmappen, dvs. hvor langt saksbehandlingen har kommet. M052
Kode Initialverdi Beskrivelse
Under behandling B
Avsluttet A
Utgår U
Opprettet av saksbehandler R anbefalt
Avsluttet av saksbehandler S anbefalt
Unntatt prosesstyring P anbefalt
Ferdig fra saksbehandler F
Verdi Navn Beskrivelse
Under behandling
Avsluttet
Utgår
Opprettet av saksbehandler anbefalt
Avsluttet av saksbehandler anbefalt
Unntatt prosesstyring anbefalt
Ferdig fra saksbehandler
Name Type English Description
Under behandling
Avsluttet
Utgår
Opprettet av saksbehandler
Avsluttet av saksbehandler
Unntatt prosesstyring
Ferdig fra saksbehandler

Vis Saksstatus i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1

Navn Innhold
asDictionary true
codeList http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/metadata/saksstatus/