kodeliste

Riksarkivet Betaversjon

Åpen kodeliste ny kodeliste jfr NOARK 5 v3.1 krav 6.6.32
Kode Initialverdi Beskrivelse
arkivdel A
klasse K
mappe M
registrering R
dokumentbeskrivelse D
Verdi Navn Beskrivelse
arkivdel
klasse
mappe
registrering
dokumentbeskrivelse
Name Type English Description
arkivdel
klasse
mappe
registrering
dokumentbeskrivelse

Vis Tilgangskategori i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1

Navn Innhold
asDictionary true
codeList http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/metadata/tilgangskategori/
NEW 5.4.0