kodeliste

Riksarkivet Betaversjon

Åpen kodeliste Definisjon: Informasjon om presedensen er gjeldende eller foreldet M056
Kode Initialverdi Beskrivelse
Gjeldende G
Foreldet F
Verdi Navn Beskrivelse
Gjeldende
Foreldet
Name Type English Description
Gjeldende
Foreldet

Vis Presedensstatus i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1

Navn Innhold
asDictionary true
codeList http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/metadata/presedensstatus/