kodeliste

Riksarkivet Betaversjon

Åpen kodeliste
Kode Initialverdi Beskrivelse
Ikke startet IS Valgfri
Aktivisert AT Valgfri
Pågående PG Valgfri
Fullført FF
Utsatt UT
Avbrutt AB
Verdi Navn Beskrivelse
Ikke startet Valgfri
Aktivisert Valgfri
Pågående Valgfri
Fullført
Utsatt
Avbrutt
Name Type English Description
Ikke startet
Aktivisert
Pågående
Fullført
Utsatt
Avbrutt

Vis ProsessStatus i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1

Navn Innhold
asDictionary true
codeList http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/metadata/flytstatus/