Riksarkivet Utelatt fra tjenestegrensesnitt

Metadata for møtedeltaker skal grupperes inn i metadata for møtemappe. Møtedeltaker er obligatorisk, og kan forekomme en eller flere ganger i en møtemappe.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
systemID Definisjon: Entydig identifikasjon av arkivenheten innenfor det arkivskapende organet. Dersom organet har flere arkivsystemer, skal altså systemID være gjennomgående entydig. Systemidentifikasjonen vil som oftest være en nummerisk kode uten noe logisk meningsinnhold. Identifikasjonen trenger ikke å være synlig for brukerne. Kilde: Registreres automatisk av systemet Kommentarer: Alle referanser fra en arkivenhet til en annen skal peke til arkivenhetens systemidentifikasjon. Dette gjelder også referanser fra en arkivdel til en annen, f.eks. mellom to arkivperioder som avleveres på forskjellig tidspunkt. I et arkivuttrekk skal systemID være entydig (unik). Dokumentobjekt har ingen systemidentifikasjon fordi enheten kan være duplisert i et arkivuttrekk dersom samme dokumentfil er knyttet til flere forskjellige registreringer. M001 systemID SystemID 0..1
møtedeltakerNavn Definisjon: Navn på person som var til stedet på møtet Kilde: Registreres manuelt ved opprettelsen av møtemappen, kan eventuelt også hentes automatisk fra f.eks. møteinnkalling Kommentar: (ingen) M372 moetedeltakerNavn string 1..1
møtedeltakerFunksjon Definisjon: Funksjon eller rolle til personen som deltok på møtet Kilde: (ingen) Kommentar: (ingen) M373 moetedeltakerFunksjon MøtedeltakerFunksjon 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
SystemID 0..1
string 1..1
MøtedeltakerFunksjon 0..1
Name Type English Description
systemID SystemID
møtedeltakerNavn string
møtedeltakerFunksjon MøtedeltakerFunksjon

Vis Møtedeltaker i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
SystemID 0 ..1
string 1 ..1
MøtedeltakerFunksjon 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon møtedeltaker Møtedeltaker 0..* Møtemappe
arv subtype Møtedeltaker supertype Resource
Navn Beskrivelse
M001 systemID: Skal ikke kunne endres
Navn Innhold
REST_REL self
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/moeteogutvalgsbehandling/moetedeltaker/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/moeteogutvalgsbehandling/ny-moetedeltaker/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/metadata/moetedeltakerfunksjon/