Riksarkivet Betaversjon

Dette er en referanse på tvers av hierarkiet i arkivstrukturen. Referansen kan gå fra en mappe til en annen mappe, fra en registrering til en annen registrering, fra en mappe til en registrering og fra en registrering til en mappe. Det kan også refereres fra en klasse til en annen klasse. Kryssreferanse er valgfritt, og kan knyttes en eller flere ganger til klasse, mappe og basisregistrering. Referansen går en vei, dvs. den kan kun være en referanse til en arkivenhet. I og med at kryssreferanser knyttes til Mappe og Basisregistrering, vil det si at Referanser også knyttes til alle utvidelsene (spesialiseringer) under disse (Saksmappe, Møtemappe og Journalpost, Møteregistrering).
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
referanseTilMappe M210 SystemID 0..1
referanseTilKlasse M219 SystemID 0..1
referanseTilRegistrering M212 SystemID 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
SystemID 0..1
SystemID 0..1
SystemID 0..1
Name Type English Description
referanseTilMappe SystemID
referanseTilKlasse SystemID
referanseTilRegistrering SystemID

Vis Kryssreferanse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
SystemID 0 ..1
SystemID 0 ..1
SystemID 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon kryssreferanse Kryssreferanse 0..* klasse Klasse 0..1
assosiasjon kryssreferanse Kryssreferanse 0..* registrering Registrering 0..1
assosiasjon kryssreferanse Kryssreferanse 0..* mappe Mappe 0..1
arv subtype Kryssreferanse supertype Resource
Navn Innhold
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/registrering/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/kryssreferanse/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/klasse/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/mappe/
REST_REL self