Riksarkivet Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
Key string 1..1
Value any 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
string 1..1
any 1..1
Name Type English Description
Key string
Value any

Vis Metadata i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
string 1 ..1
any 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Mappe 1 virksomhetsspesifikkeMetadata Metadata 0..*
assosiasjon Sakspart 1 virksomhetsspesifikkeMetadata Metadata 0..*
assosiasjon Registrering 1 virksomhetsspesifikkeMetadata Metadata 0..*