kodeliste

Riksarkivet Betaversjon

Åpen kodeliste Definisjon: Angivelse av om arkivenheten inneholder fysiske dokumenter, elektroniske dokumenter eller en blanding av fysiske og elektroniske dokumenter M300
Kode Initialverdi Beskrivelse
Fysisk medium F
Elektronisk arkiv E
Blandet fysisk og elektronisk arkiv B
Verdi Navn Beskrivelse
Fysisk medium
Elektronisk arkiv
Blandet fysisk og elektronisk arkiv
Name Type English Description
Fysisk medium
Elektronisk arkiv
Blandet fysisk og elektronisk arkiv

Vis Dokumentmedium i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1

Navn Innhold
asDictionary true
codeList http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/metadata/dokumentmedium/