Riksarkivet Betaversjon

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
dokumentetsDato date 0..1
mottattDato datetime 0..1
sendtDato datetime 0..1
forfallsdato datetime 0..1
offentlighetsvurdertDato date 0..1
antallVedlegg integer 0..1
utlaantDato date 0..1
utlaantTil string 0..1
referanseUtlaantTil SystemID 0..1
journalenhet string 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
date 0..1
datetime 0..1
datetime 0..1
datetime 0..1
date 0..1
integer 0..1
date 0..1
string 0..1
SystemID 0..1
string 0..1
Name Type English Description
dokumentetsDato date
mottattDato datetime
sendtDato datetime
forfallsdato datetime
offentlighetsvurdertDato date
antallVedlegg integer
utlaantDato date
utlaantTil string
referanseUtlaantTil SystemID
journalenhet string

Vis Arkivnotat i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
date 0 ..1
datetime 0 ..1
datetime 0 ..1
datetime 0 ..1
date 0 ..1
integer 0 ..1
date 0 ..1
string 0 ..1
SystemID 0 ..1
string 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Arkivnotat dokumentflyt Dokumentflyt 0..*
arv subtype Arkivnotat supertype Registrering
arv subtype Arkivnotat supertype Registrering