Riksarkivet Betaversjon

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
Navn Type Lengde Multiplisitet
Name Type English Description

Vis Personidentifikator i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon PartPerson personidentifikator Personidentifikator 0..*
assosiasjon KorrespondansepartPerson personidentifikator Personidentifikator 0..*
arv subtype Personidentifikator supertype Nasjonalidentifikator
arv subtype Foedselsnummer supertype Personidentifikator
arv subtype DNummer supertype Personidentifikator