kodeliste

Riksarkivet Betaversjon

Åpen kodeliste Definisjon:Handling som skal utføres ved bevaringstidens slutt. M450
Kode Initialverdi Beskrivelse
Bevares B
Kasseres K
Vurderes senere G
Verdi Navn Beskrivelse
Bevares
Kasseres
Vurderes senere
Name Type English Description
Bevares
Kasseres
Vurderes senere

Vis Kassasjonsvedtak i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1

Navn Innhold
asDictionary true
codeList http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/metadata/kassasjonsvedtak/