datatype

Riksarkivet Betaversjon

Metadata for utført kassasjon er obligatorisk når kassasjon er utført før arkivuttrekket produseres. Det skal grupperes inn i metadata for dokumentbeskrivelse. Dersom en hel arkivdel er kassert, skal metadata grupperes inn i arkivdel.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
kassertDato Definisjon: Dato og klokkeslett når kassasjonen ble utført Kilde: Registreres automatisk når kassasjon utføres Kommentarer: (ingen) M630 datetime 1..1
kassertAv Definisjon: Navn på person som har utført kassasjonen Kilde: Registreres automatisk når kassasjon utføres Kommentarer: (ingen) M631 string 1..1
referanseKassertAv SystemID 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
datetime 1..1
string 1..1
SystemID 1..1
Name Type English Description
kassertDato datetime
kassertAv string
referanseKassertAv SystemID

Vis UtfoertKassasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
datetime 1 ..1
string 1 ..1
SystemID 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype UtfoertKassasjon supertype Resource
Navn Beskrivelse
kassertAv_M631 kassertAv: Skal ikke kunne endres
kassertDato_M630 kassertdato: Skal ikke kunne endres