Riksarkivet Betaversjon

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
enhetsidentifikator string 0..1
navn string 1..1
forretningsadresse EnkelAdresse 0..1
postadresse EnkelAdresse 0..1
kontaktinformasjon Kontaktinformasjon 0..1
kontaktperson string 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
string 0..1
string 1..1
EnkelAdresse 0..1
EnkelAdresse 0..1
Kontaktinformasjon 0..1
string 0..1
Name Type English Description
enhetsidentifikator string
navn string
forretningsadresse EnkelAdresse
postadresse EnkelAdresse
kontaktinformasjon Kontaktinformasjon
kontaktperson string

Vis PartEnhet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
string 0 ..1
string 1 ..1
EnkelAdresse 0 ..1
EnkelAdresse 0 ..1
Kontaktinformasjon 0 ..1
string 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype PartEnhet supertype Part
Navn Innhold
NEW 5.4.0
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/sakarkiv/sakspartenhet/
REST_REL self
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/sakarkiv/ny-sakspartenhet/