datatype

Riksarkivet Betaversjon

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
epostadresse string 0..1
mobiltelefon string 0..1
telefon string 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
string 0..1
string 0..1
string 0..1
Name Type English Description
epostadresse string
mobiltelefon string
telefon string

Vis Kontaktinformasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
string 0 ..1
string 0 ..1
string 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Kontaktinformasjon supertype Resource
Navn Innhold
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/sakarkiv/kontaktinformasjon/
REST_REL self
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/sakarkiv/ny-kontaktinformasjon/