Riksarkivet Utelatt fra tjenestegrensesnitt

Modul for møtebehandling skal dekke en rekke funksjoner knyttet til saksbehandling i kollegiale organer som styrer, råd, utvalg etc. Hvis man i en Noark 5-løsning velger å ta i bruk en egen løsning for møtebehandling, må denne tilby tjenester / ha funksjoner for å journalføre, arkivere, periodisere og avlevere den arkivverdige informasjonen som genereres i løsningen. Dokumenter som produseres i forbindelse med et møte skal samles i en Møtemappe, som er en utvidelse av en mappe.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
møtenummer Definisjon: Identifikasjon av møter som et utvalg har avholdt, viser rekkefølgene på møtene Kilde: Registreres automatisk av systemet, eventuelt også manuelt Kommentar: (ingen) M008 moetenummer string 0..1
utvalg Definisjon: Navn på utvalget som avholdt møte Kilde: Registreres manuelt ved opprettelsen av møtemappen Kommentar: (ingen) M370 utvalg string 1..1
møtedato Definisjon: Datoen når et utvalgsmøte blir avholdt Kilde: Registreres manuelt ved opprettelsen av en møtemappe Kommentar: (ingen) M102 moetedato datetime 1..1
møtested Definisjon: Sted hvor møtet ble avholdt Kilde: Registreres manuelt ved opprettelsen av møtemappen Kommentar: (ingen) M371 moetested string 0..1
referanseForrigeMøte Definisjon: Referanse til forrige utvalgsmøte Kilde: Registreres manuelt Kommentar: Kan brukes dersom et møte går over flere dager M221 referanseForrigeMoete SystemID 0..1
referanseNesteMøte Definisjon: Referanse til neste utvalgsmøte Kilde: Registreres manuelt Kommentar: Kan brukes dersom et møte går over flere dager M222 referanseNesteMoete SystemID 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
string 0..1
string 1..1
datetime 1..1
string 0..1
SystemID 0..1
SystemID 0..1
Name Type English Description
møtenummer string
utvalg string
møtedato datetime
møtested string
referanseForrigeMøte SystemID
referanseNesteMøte SystemID

Vis Møtemappe i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
string 0 ..1
string 1 ..1
datetime 1 ..1
string 0 ..1
SystemID 0 ..1
SystemID 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon møtedeltaker Møtedeltaker 0..* Møtemappe
arv subtype Møtemappe supertype Mappe
arv subtype Møtemappe supertype Mappe
Navn Beskrivelse
6.4.1 En Mappe skal kunne spesialiseres i en Møtemappe
6.4.11 Det må være mulig å angi møtesakstyper. /* Følgende typer vil være aktuelle i møtebehandlingen i kommunal sektor: · Politisk sak · Delegert møtesak · Referatsak · Interpellasjon · Uregistrert sak */
6.4.13 Prosess- og behandlingshendelser for Møtemappe og Møteregistrering skal loggføres.
6.4.2 En Møtemappe skal utvide en Mappe og en Mappe kan utvides av en Møtemappe.
6.4.3 Det skal være mulig å definere relevante tilleggsmetadata for Møtemappe i tillegg til de metadataene som er definert.
6.4.7 Det skal finnes tjenester/funksjoner for å journalføre, arkivere, periodisere og avlevere opplysninger og dokumenter som genereres i tilknytning til møtebehandling.
6.4.8 Møteregistreringstyper som skal kunne journalføres vil blant annet være: /* · Møteinnkalling · Vedlegg til møtesak · Vedtak i møtesak · Notat til politisk utvalg · Saksliste · Møtebok · Møteprotokoll · Møtereferat · Saksprotokoll · Oversikt over deltakere, representanter og medlemmer i utvalg, råd og møter · Saksframlegg Det er ikke nødvendig å journalføre alle informasjonselementene over hver for seg. Hvis det produseres sammenstillinger av informasjonselementer, er det tilstrekkelig at sammenstillingene journalføres. */
6.4.9 Det skal finnes en tjeneste/funksjon for å opprette en egen Møtemappe basert på Mappe.
Navn Innhold
REST_REL self
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/moeteogutvalgsbehandling/moetemappe/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/moeteogutvalgsbehandling/ny-moetemappe/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/moeteogutvalgsbehandling/moetedeltaker/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/moeteogutvalgsbehandling/ny-moetedeltaker/