pakke

Riksarkivet Betaversjon

Beskrivelse: Skjema for logging og sporing

Navnerom: http://www.arkivverket.no/standarder/noark5/tj/loggingogsporing

0 treff