pakke

Riksarkivet Betaversjon

Beskrivelse: Felles skjema for alle kodelister og felles typer

Navnerom: http://www.arkivverket.no/standarder/noark5/tj/metadata

0 treff