datatype

Riksarkivet Betaversjon

Metadata for gradering skal grupperes inn i metadata for mappe, registrering og dokumentbeskrivelse. Gradering er valgfritt, og kan forekomme en gang
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
graderingskode Definisjon: Angivelse av at dokumentene er gradert i henhold til sikkerhetsloven eller beskyttelsesinstruksen. Kilde: Registreres manuelt ved valg fra liste, kan også registres automatisk Kommentarer: Dokumenter gradert "Strengt hemmelig", "Hemmelig", "Konfidensielt" og "Strengt fortrolig" skal føres i en egen journal som i sin helhet er unntatt fra innsyn. M506 gradering Graderingskode 1..1
graderingsdato Definisjon: Dato og klokkeslett når et dokument ble gradert Kilde: Registreres automatisk ved gradering Kommentarer: (ingen) M624 datetime 1..1
gradertAv Definisjon: Navn på person som foretok graderingen Kilde: Registreres automatisk ved gradering Kommentarer: (ingen) M625 string 1..1
referanseGradertAv SystemID 1..1
nedgraderingsdato Definisjon: Dato og klokkeslett når et dokument ble nedgradert Kilde: Registreres automatisk ved nedgradering Kommentarer: (ingen) M626 datetime 0..1
nedgradertAv Definisjon: Navn på person som foretok nedgraderingen Kilde: Registreres automatisk ved nedgradering Kommentarer: (ingen) M627 string 0..1
referanseNedgradertAv SystemID 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Graderingskode 1..1
datetime 1..1
string 1..1
SystemID 1..1
datetime 0..1
string 0..1
SystemID 0..1
Name Type English Description
graderingskode Graderingskode
graderingsdato datetime
gradertAv string
referanseGradertAv SystemID
nedgraderingsdato datetime
nedgradertAv string
referanseNedgradertAv SystemID

Vis Gradering i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Graderingskode 1 ..1
datetime 1 ..1
string 1 ..1
SystemID 1 ..1
datetime 0 ..1
string 0 ..1
SystemID 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Gradering supertype Resource