datatype

Riksarkivet Betaversjon

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
elektroniskSignaturSikkerhetsnivaa Definisjon: Angivelse av hvilket sikkerhetsnivå som ble brukt ved forsendelse og mottak av elektroniske dokumenter Kilde: Registreres automatisk knyttet til funksjonalitet for elektronisk signatur Kommentarer: (ingen) M507 elektroniskSignaturSikkerhetsnivaa ElektroniskSignaturSikkerhetsnivå 1..1
elektroniskSignaturVerifisert Definisjon: Angivelse av om et dokument er mottatt med elektronisk signatur, og om signaturen er verifisert. Kilde: Registreres automatisk knyttet til funksjonalitet for elektronisk signatur Kommentarer: Dersom signaturen er verifisert, skal det logges hvem som verifiserte den og når det skjedde M508 ElektroniskSignaturVerifisert 1..1
verifisertDato Definisjon: Dato en elektronisk signatur ble verifisert Kilde: Registreres automatisk når verifisering utføres Kommentarer: (ingen) M622 date 1..1
verifisertAv Definisjon: Navn på person som har verifisert en elektronisk signatur Kilde: Registreres automatisk når verifisering utføres Kommentarer: (ingen) M623 string 1..1
referanseVerifisertAv SystemID 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
ElektroniskSignaturSikkerhetsnivå 1..1
ElektroniskSignaturVerifisert 1..1
date 1..1
string 1..1
SystemID 1..1
Name Type English Description
elektroniskSignaturSikkerhetsnivaa ElektroniskSignaturSikkerhetsnivå
elektroniskSignaturVerifisert ElektroniskSignaturVerifisert
verifisertDato date
verifisertAv string
referanseVerifisertAv SystemID

Vis ElektroniskSignatur i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
ElektroniskSignaturSikkerhetsnivå 1 ..1
ElektroniskSignaturVerifisert 1 ..1
date 1 ..1
string 1 ..1
SystemID 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype ElektroniskSignatur supertype Resource
Navn Beskrivelse
M622 verifisertDato: kan ikke endres verifisertDato: kan ikke endres
M623 verifisertAv: Kan ikke endres
Navn Innhold
REST_REL self
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/elektronisksignatur/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/metadata/elektronisksignaturverifisert/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/ny-elektronisksignatur/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/metadata/elektronisksignatursikkerhetsnivaa/