Riksarkivet Betaversjon

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
hendelsetype Hendelsetype 1..1
beskrivelse string 0..1
hendelseDato datetime 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Hendelsetype 1..1
string 0..1
datetime 1..1
Name Type English Description
hendelsetype Hendelsetype
beskrivelse string
hendelseDato datetime

Vis Hendelseslogg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Hendelsetype 1 ..1
string 0 ..1
datetime 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon logg Hendelseslogg 0..* Arkivenhet 0..1
arv subtype Hendelseslogg supertype Endringslogg
Navn Innhold
NEW 5.4.0
REST_REL self
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/hendelseslogg/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/metadata/hendelsetype/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/arkivstruktur/ny-hendelseslogg/