Riksarkivet Betaversjon

Styrer tilgang til data i kjernen basert på brukers rolletilknytning
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
systemID SystemID 0..1
rolle Sammenlignes feks med rolle gitt i AD eller lignende. string 1..1
tilgangskategori Tilgangskategori 1..1
referanseArkivenhet SystemID 0..1
tilgangsrestriksjon Tilgangsrestriksjon 0..1
les boolean 1..1
ny boolean 1..1
endre boolean 1..1
slett boolean 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
SystemID 0..1
string 1..1
Tilgangskategori 1..1
SystemID 0..1
Tilgangsrestriksjon 0..1
boolean 1..1
boolean 1..1
boolean 1..1
boolean 1..1
Name Type English Description
systemID SystemID
rolle string
tilgangskategori Tilgangskategori
referanseArkivenhet SystemID
tilgangsrestriksjon Tilgangsrestriksjon
les boolean
ny boolean
endre boolean
slett boolean

Vis Tilgang i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
SystemID 0 ..1
string 1 ..1
Tilgangskategori 1 ..1
SystemID 0 ..1
Tilgangsrestriksjon 0 ..1
boolean 1 ..1
boolean 1 ..1
boolean 1 ..1
boolean 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Tilgang supertype Resource
Navn Innhold
NEW 5.4.0
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/metadata/tilgangsrestriksjon/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/admin/rettighet/
REST_REL self
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/admin/ny-rettighet/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/metadata/tilgangskategori/