Riksarkivet Betaversjon

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
navn string 1..1
postadresse EnkelAdresse 0..1
bostedsadresse EnkelAdresse 0..1
kontaktinformasjon Kontaktinformasjon 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
string 1..1
EnkelAdresse 0..1
EnkelAdresse 0..1
Kontaktinformasjon 0..1
Name Type English Description
navn string
postadresse EnkelAdresse
bostedsadresse EnkelAdresse
kontaktinformasjon Kontaktinformasjon

Vis PartPerson i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
string 1 ..1
EnkelAdresse 0 ..1
EnkelAdresse 0 ..1
Kontaktinformasjon 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon PartPerson personidentifikator Personidentifikator 0..*
arv subtype PartPerson supertype Part
Navn Innhold
NEW 5.4.0
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/sakarkiv/ny-sakspartperson/
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/sakarkiv/sakspartperson/
REST_REL self