Riksarkivet Betaversjon

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
foedselsnummer string 0..1
DNummer string 0..1
navn string 1..1
postadresse EnkelAdresse 0..1
bostedsadresse EnkelAdresse 0..1
kontaktinformasjon Kontaktinformasjon 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
string 0..1
string 0..1
string 1..1
EnkelAdresse 0..1
EnkelAdresse 0..1
Kontaktinformasjon 0..1
Name Type English Description
foedselsnummer string
DNummer string
navn string
postadresse EnkelAdresse
bostedsadresse EnkelAdresse
kontaktinformasjon Kontaktinformasjon

Vis KorrespondansepartPerson i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
string 0 ..1
string 0 ..1
string 1 ..1
EnkelAdresse 0 ..1
EnkelAdresse 0 ..1
Kontaktinformasjon 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype KorrespondansepartPerson supertype Korrespondansepart
Navn Innhold
NEW 5.4.0
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/sakarkiv/korrespondansepartperson/
REST_REL self
REST_REL http://rel.kxml.no/noark5/v4/api/sakarkiv/ny-korrespondansepartperson/