pakke

Riksarkivet Utelatt fra tjenestegrensesnitt

Beskrivelse: Utvidelse for møte og utvalgsbehandling

Navnerom: http://www.arkivverket.no/standarder/noark5/tj/moeteogutvalgsbehandling

18 treff